Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus hoặc VOZ48
Xem TV show/PV tại VOZ48 online

 

「Weekly Young Jump」No.13 2014 (better quality scan)

 1. nou-nen reblogged this from voz48
 2. cruelteppen reblogged this from nobunagaxhc
 3. nobunagaxhc reblogged this from voz48
 4. saimonraihi2 reblogged this from voz48
 5. teknohaff reblogged this from voz48
 6. annie8611 reblogged this from voz48
 7. shuuchuu reblogged this from stevetbqh
 8. stevetbqh reblogged this from hustlinontheflow
 9. hustlinontheflow reblogged this from dka48
 10. dka48 reblogged this from voz48
 11. ytodo reblogged this from voz48
 12. sanukihayato69 reblogged this from voz48
 13. hb48 reblogged this from miionholic
 14. majocookie reblogged this from hate48
 15. hate48 reblogged this from miionholic
 16. miionholic reblogged this from yuukooshi
 17. yuukooshi reblogged this from voz48
 18. houken reblogged this from voz48
 19. itsmeitsb reblogged this from voz48

Creative Commons License + fan "không chân chính"