Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus.com hoặc voz48
Xem TV show/PV tại voz48 online

 

「Weekly Young Jump」No.13 2014 (better quality scan)

 1. cruelteppen reblogged this from nobunagaxhc
 2. nobunagaxhc reblogged this from voz48
 3. lovemytype reblogged this from voz48
 4. teknohaff reblogged this from voz48
 5. annie8611 reblogged this from voz48
 6. shuuchuu reblogged this from stevetbqh
 7. stevetbqh reblogged this from hustlinontheflow
 8. hustlinontheflow reblogged this from dka48
 9. dka48 reblogged this from voz48
 10. ytodo reblogged this from voz48
 11. sanukihayato69 reblogged this from voz48
 12. hb48 reblogged this from miionholic
 13. majocookie reblogged this from hatemorehate48
 14. hatemorehate48 reblogged this from miionholic
 15. miionholic reblogged this from yuukooshi
 16. yuukooshi reblogged this from voz48
 17. houken reblogged this from voz48
 18. itsmeitsb reblogged this from voz48

Creative Commons License + fan "không chân chính"