Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus hoặc VOZ48
Xem TV show/PV tại VOZ48 online

 

「Weekly Playboy」 No.40 2014

「Weekly Playboy」 No.40 2014

「Young Gangan」 No.19 2014

「Young Gangan」 No.19 2014

「FLASH」 30.09-07.10 2014

#Nugiyagare! Oshima Yuko Photobook DVD Bonus

Anonymous đã hỏi: do you have streaming link for akb48 request hour best 200 100-1 2014?

You should ask miss zaizai (http://zaizai152.tumblr.com) for full-time streaming, I decided to upload Paruru’s performances only.

Oshima Yuko Photobook - #Nugiyagare

O_o

(Source: instagram.com)

(Source: instagram.com)

Gà vs Mio from VOZ48+ on Vimeo.

captured from ATC streaming channel

"Yêu màu tím"

Creative Commons License + fan "không chân chính"