Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus hoặc VOZ48
Xem TV show/PV tại VOZ48 online

 

AKB48 - Kokoro no Placard @ Music Japan 2014.08.31

「Weekly Playboy」 No.37 2014

Download

「Weekly Playboy」 No.37 2014

Download


「UTB」Oct 2014

Download

「UTB」Oct 2014

Download

「BUBKA」 Oct. 2014

「Rolling Stone」 Sept. 2014

「Fine Boys」 Sep. 2014

AKB48 - Kokoro no Placard @ Music Station 2014.08.29

AKB48 - Kokoro no Placard @ Music Dragon 2014.08.29

「BUBKA」 Oct. 2014

「ENTAME」 Oct. 2014

(Source: instagram.com)

「Weekly Shonen Magazine」 No.39 2014

Creative Commons License + fan "không chân chính"