Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus.com hoặc voz48
 

「UTB」June 2014

「UTB」June 2014

「Weekly Shonen Magazine」No.21+22 2014

「Young Animal」No.9 2014

「Young Animal」No.9 2014

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Watanabe Mayu

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Watanabe Mayu

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Nishino Miki

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Nishino Miki

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Watanabe Miyuki

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Watanabe Miyuki

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Okada Nana

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Okada Nana

AKB48 Kaigai Ryoko Nikki 3 「~Hawaii wa Hawaii~」• Shimazaki Haruka

Blog được tạo dựng trên tinh thần: Creative Commons License + fan "không chân chính"