Xem ảnh/tạp chí/photobook chất lượng cao tại Minus.com hoặc voz48
 

zaizai152:

(BDRIP 1080p) 3rd AKB48 Kohaku Uta Gassen 1080p
Link Online/Download

Mợ zai thật “toẹt vời” 😘😘😘

(via gekirena)


「FRIDAY」02.05.2014

「FRIDAY」02.05.2014

「Young Jump」No.20 2014

full-size | Download

「Weekly Playboy」No.17 2014

better quality scans

Glory days - AKB48 140410 M42 LOD 1830

「Weekly Playboy」No.17 2014

「Rolling Stone」May 2014

AKB48 General Election Official Guide Book 2014 →

「BUBKA」May 2014

nhiều tấm y hệt số cũ?! 

(Source: amazon.co.jp)

Blog được tạo dựng trên tinh thần: Creative Commons License + fan "không chân chính"